प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ नेमकिपाका उम्मेदवारहरु
Displaying 21-30 of 231 results.
क्र‍.स‌ . प्रदेश जिल्ला उम्मेदवार प्रकार नाम प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं प्रदेश सभा क्षेत्र नं  Profile
 
 
68गण्डकी प्रदेशलमजुंगप्रतिनिधिसभाराजेन्द्र प्रसाद प्रजापति  
69गण्डकी प्रदेशकास्कीप्रतिनिधिसभाराजेन्द्र माक  
70गण्डकी प्रदेशकास्कीप्रतिनिधिसभापशुपति प्रजापती  
71गण्डकी प्रदेशकास्कीप्रतिनिधिसभाबल राम सिबन्जार  
72गण्डकी प्रदेशतनहुँप्रतिनिधिसभाराम कृष्ण त्वायना  
73गण्डकी प्रदेशतनहुँप्रतिनिधिसभाराम हरि गोरा  
1प्रदेश १झापाप्रतिनिधिसभामहेन्द्र खायमली  
2प्रदेश १झापाप्रतिनिधिसभाकृष्ण गोपाल छुस्यावाग  
3प्रदेश १झापाप्रतिनिधिसभाविक्रम कासिछ्‌वा  
4प्रदेश १झापाप्रतिनिधिसभारुद्र प्रसाद दाहाल