प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ नेमकिपाका उम्मेदवारहरु
Displaying 21-30 of 231 results.
क्र‍.स‌ . प्रदेश जिल्ला उम्मेदवार प्रकार नाम प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं प्रदेश सभा क्षेत्र नं  Profile
 
 
43बागमती प्रदेशकाठमाडौंप्रतिनिधिसभानारायण महर्जन१०  
44बागमती प्रदेशकाठमाडौंप्रतिनिधिसभाअनिल श्रेष्ठ  
45बागमती प्रदेशकाठमाडौंप्रतिनिधिसभाविशोक डंगोल  
46बागमती प्रदेशकाठमाडौंप्रतिनिधिसभारमेश डंगोल  
47बागमती प्रदेशकाठमाडौंप्रतिनिधिसभाशैलेश डंगोल  
48बागमती प्रदेशकाठमाडौंप्रतिनिधिसभासनक मान महर्जन  
49बागमती प्रदेशकाठमाडौंप्रतिनिधिसभाकिरण महर्जन  
50बागमती प्रदेशकाठमाडौंप्रतिनिधिसभाकृष्ण माया मानन्धर  
51बागमती प्रदेशकाठमाडौंप्रतिनिधिसभासुमन महर्जन  
151बागमती प्रदेशकाठमाडौंप्रदेशसभाराजमाया महर्जन