प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ नेमकिपाका उम्मेदवारहरु
Displaying 61-70 of 231 results.
क्र‍.स‌ . प्रदेश जिल्ला उम्मेदवार प्रकार नाम प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं प्रदेश सभा क्षेत्र नं  Profile
 
 
71गण्डकी प्रदेशकास्कीप्रतिनिधिसभाबल राम सिबन्जार  
100सुदूरपश्चिम प्रदेशकैलालीप्रतिनिधिसभाधन बहादुर मगर  
101सुदूरपश्चिम प्रदेशकैलालीप्रतिनिधिसभारमेश कुमार रावल  
102सुदूरपश्चिम प्रदेशकैलालीप्रतिनिधिसभागंगा देबी पौडेल  
103सुदूरपश्चिम प्रदेशकैलालीप्रतिनिधिसभासिताराम पण्डिल  
104सुदूरपश्चिम प्रदेशकैलालीप्रतिनिधिसभानन्दा कुमारी दर्लामीमगर (राना)  
219सुदूरपश्चिम प्रदेशकैलालीप्रदेशसभाविष्णा कुमारी थापामगर  
220सुदूरपश्चिम प्रदेशकैलालीप्रदेशसभागगन वहादुर थापामगर  
221सुदूरपश्चिम प्रदेशकैलालीप्रदेशसभालक्ष्मी पुन मगर  
222सुदूरपश्चिम प्रदेशकैलालीप्रदेशसभादिपा विष्ट