प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ नेमकिपाका उम्मेदवारहरु
Displaying 121-130 of 231 results.
क्र‍.स‌ . प्रदेश जिल्ला उम्मेदवार प्रकार नाम प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं प्रदेश सभा क्षेत्र नं  Profile
 
 
121मधेश प्रदेशसप्तरीप्रदेशसभाविणा देवी यादव  
122मधेश प्रदेशसप्तरीप्रदेशसभामहिदेव प्रसाद चौधरी  
123मधेश प्रदेशसप्तरीप्रदेशसभाअनमोल यादव  
124मधेश प्रदेशसप्तरीप्रदेशसभाभिलाई मण्डल धानुक  
125मधेश प्रदेशसिराहाप्रदेशसभाहरिनारायण महतो  
126मधेश प्रदेशसिराहाप्रदेशसभाविजय कुमार महतो  
127मधेश प्रदेशमहोत्तरीप्रदेशसभाराजी मण्डल  
128मधेश प्रदेशरौतहटप्रदेशसभाराजदेव ठाकुर  
129मधेश प्रदेशरौतहटप्रदेशसभाशेख अमिरुल हक  
130मधेश प्रदेशरौतहटप्रदेशसभापरमान्नद राय यादव